Quy định – Chính sách Bảo mật

Quy định

Mẹ Khéo Chăm Con là trang thông tin điện tử cung cấp thông tin trợ giúp chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Chúng tôi cung cấp các thông tin có tính xác thực dựa trên cơ sở khoa học hoặc kiểm nghiệm thực tế.

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy định – chính sách và pháp luật của nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật

Sự riêng tư và quyền được bảo mật thông tin của khách truy cập trên mekheochamcon.com là điều tối quan trọng và cần thiết trên trang web này.

Chúng tôi cung cấp trang web trên nền tảng WordPress, sử dụng thiết kế của My Theme Shop với bản quyền về thiết kế và mức độ bảo mật có sẵn trên nền tảng CMS và được mở rộng bởi bên thứ 3 tùy thời điểm.

Thông tin đăng nhập

Chúng tôi thực hiện thu thập thông tin dữ liệu của khách truy cập bao gồm.

Mặc định:

  • Địa chỉ IP.
  • Dữ liệu ISP.
  • Loại trình duyệt bạn sử dụng.
  • Loại thiết bị mà bạn sử dụng.
  • Và tất cả những thông tin do trình duyệt mặc định thực hiện

Chỉ thu thập trong trường hợp được cho phép:

Để tương tác với khách truy cập với mục đích trao đổi, hỗ trợ… chúng tôi thực hiện thu thập thông tin bao gồm Tên, địa chỉ email, địa chỉ trang web, và ý kiến của khách truy cập khi được phép và theo hình thức tự nguyện cung cấp.

Chúng tôi không bao giờ bán tất cả các thông tin này cho bên thứ ba bất kỳ.

Lưu trữ Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookies của trình duyệt để hiển thị cho bạn trang web với tốc độ nhanh hơn. Đồng thời, bên quảng cáo cũng dựa trên Cookies để cung cấp và hiển thị quảng cáo phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng Cookies trong một số tương tác nhất định, chẳng hạn như hiển thị tương tác popup cho fanpage.

Về quảng cáo

Chúng tôi sử dụng quảng cáo Adsense của Google và hoàn toàn tuân thủ theo quy định chính sách của Google được quy định công khai và chi tiết tại đường dẫn này:

http://www.google.com/privacy_ads.html

Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện một số quảng cáo nhất định do bên thứ 3 đề xuất cho mục đích thương mại.


Mọi đóng góp, thắc mắc vui lòng gửi về hòm thư lechamad@gmail.com . Hoặc liên hệ hotline: 09468.21.468